ഷാര്‍ജയില്‍ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം തുടങ്ങി - മാധ്യമം

അല്‍ താവൂനിലെ എക്സ്പോ സെന്‍ററില്‍ ഷാര്‍ജ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്​ത ശൈഖ് ഡോ. സുല്‍ത്താന്‍ ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ആല്‍ ഖാസിമി സ്​റ്റാളുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ എത്തി​യപ്പോള്‍. ഷാര്‍ജ: ഒന്‍പതാമത് ഷാര്‍ജ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിന് അല്‍ ...

കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിന് തുടക്കം - മാതൃഭൂമി

എക്സ്പോ സെന്ററില്‍ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ഷാര്‍ജ ഭരണാധികാരി ഡോ. ശൈഖ് സുല്‍ത്താന്‍ അല്‍ ഖാസിമിയെ കുട്ടികള്‍ വരവേറ്റപ്പോള്‍. ഷാര്‍ജ: ഒമ്പതാമത് ഷാര്‍ജ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവത്തിന് എക്‌സ്‌പോ സെന്ററില്‍ തുടക്കമായി.