പിങ്ക് പട്രോളിംഗ്, പിങ്ക് ബസ്... ഇനി വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയനും... സ്ത്രീ ... - Oneindia Malayalam

വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയന്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. തിരുവനന്തപുരമോ കണ്ണൂരോ ആയിരിക്കും ബറ്റാലിയന്റെ ആസ്ഥാനം. പോലീസ് സേനയില്‍ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ. Published: January 25 ...

വനിതാ പൊലീസ് ബറ്റാലിയന്‍ രൂപീകരിക്കും - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ പൊലീസിന്റെ ഒരു ബറ്റാലിയന്‍ രൂപീകരിക്കുവാന്‍ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. കണ്ണൂരോ തിരുവനന്തപുരമോ ആസ്ഥാനമായിട്ടായിരിക്കും ബറ്റാലിയന്‍ രൂപം കൊള്ളുക. ഇതിനായി ഒരു കമാന്‍ഡന്റ്, 20 വനിതാ പൊലീസ് ...

വനിതാ പോലീസ് ബറ്റാലിയന്‍ രൂപവത്കരിക്കും - മാതൃഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വനിതാ പോലീസിന്റെ ബറ്റാലിയന്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനം. കണ്ണൂരോ തിരുവനന്തപുരമോ ആസ്ഥാനമാക്കിയാവും ബറ്റാലിയന്‍ രൂപീകരിക്കുക. ഭവന നിര്‍മാണ ബോര്‍ഡ് ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ ...