സായുധസേനാ ബറ്റാലിയനുകളില്‍ കമാന്‍ഡോ ഫോഴ്സ് - മലയാള മനോരമ

തിരുവനന്തപുരം∙ പൊലീസിലെ ഏഴു സായുധസേനാ ബറ്റാലിയനുകളിലും ഓരോ കമാന്‍ഡോ ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. തീവ്രവാദ ഭീഷണിയും സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രകൃതിക്ഷോഭം പോലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ ...

സായുധസേനാ ബ​റ്റാലിയനുകളില്‍ കമാന്‍ഡോ വിഭാഗം തുടങ്ങുന്നു - കേരള കൌമുദി

തിരുവനന്തപുരം: തീവ്രവാദ ഭീഷണിയും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രകൃതിക്ഷോഭം പോലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നതിനും സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴ് സായുധസേനാ ബ​റ്റാലിയനുകളിലും ഓരോ കമാന്‍ഡോ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ...

കേരളം എല്ലാ സായുധസേനാ ബറ്റാലിയനുകളിലും കമാന്‍ഡോവിങ് ആരംഭിക്കുന്നു - ജന്മഭൂമി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളപോലീസില്‍ ഇന്ത്യാ റിസര്‍വ് ബറ്റാലിയനു പുറമേ നിലവിലുള്ള ഏഴ് സായുധസേനാ ബറ്റാലിയനുകളിലും ഓരോ കമാന്‍ഡോ വിഭാഗം രൂപവത്കരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി. ഭീകരവാദ ഭീഷണിയും സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളും കൈകാര്യം ...