പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല?ഹര്‍ജി ഉടന്‍ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നിന്ന് ... - Oneindia Malayalam;

പുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല?ഹര്‍ജി ഉടന്‍ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നിന്ന് ... - Oneindia Malayalam

Oneindia Malayalamപുലി പതുങ്ങുന്നത് ഒളിക്കാനല്ല?ഹര്‍ജി ഉടന്‍ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നിന്ന് ...Oneindia Malayalamപുനര്‍നിയമനം വൈകുന്നതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സെന്‍കുമാര്‍ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. Published: May 1 2017, 13:05 [IST]. By: Afeef. Subscribe to Oneindia Malayalam. ദില്ലി: ഡിജിപി സ്ഥാനത്ത് തിരികെ നിയമിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചില്ല - മാതൃഭൂമി;

സെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചില്ല - മാതൃഭൂമി

മാതൃഭൂമിസെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ ഉന്നയിച്ചില്ലമാതൃഭൂമിഹര്‍ജി കാടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താതെ സെന്‍കുമാറിന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ അവസാന നിമിഷം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. Published: May 1, 2017, 12:15 PM IST. T- T T+. TP Senkumar. X. ന്യൂഡല്‍ഹി: സര്‍ക്കാരിന് എതിരായ ടി.പി. സെന്‍കുമാറിന്റെ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി: കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താതെ അഭിഭാഷകന്‍ പിന്മാറി - മംഗളം;

സെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി: കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താതെ അഭിഭാഷകന്‍ പിന്മാറി - മംഗളം

മംഗളംസെന്‍കുമാറിന്റെ ഹര്‍ജി: കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താതെ അഭിഭാഷകന്‍ പിന്മാറിമംഗളംന്യൂഡല്‍ഹി: ടി.പി സെന്‍കുമാറിന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചില്ല.ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്താതെ അഭിഭാഷകര്‍ പിന്മാറിയതോടെയാണ് കോടതി ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കാഞ്ഞത്. അവസാന ...പിന്നെ കൂടുതലും »

സെന്‍കുമാറിന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചില്ല; ശ്രദ്ധയില്‍ ... - Azhimukham;

സെന്‍കുമാറിന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചില്ല; ശ്രദ്ധയില്‍ ... - Azhimukham

Azhimukhamസെന്‍കുമാറിന്റെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ചില്ല; ശ്രദ്ധയില്‍ ...Azhimukhamസുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും തന്നെ ഡിജിപിയായി പുനര്‍നിയമനം നടത്താതിരിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ടിപി സെന്‍കുമാര്‍ നല്‍കിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തിയില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിന്ന് അഭിഭാഷകര്‍ ...പിന്നെ കൂടുതലും »