പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഹമ്മ, ഹമ്മ പാട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു - മനോരമ ന്യൂസ്‌;

ഹമ്മ, ഹമ്മ പാട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നു - മനോരമ ന്യൂസ്‌

മനോരമ ന്യൂസ്‌ഹമ്മ, ഹമ്മ പാട്ട് തിരിച്ചെത്തുന്നുമനോരമ ന്യൂസ്‌കാറുണ്ട്... ബൈക്കുണ്ട്... കുപ്പിയുണ്ട്... !!! റീന ബഷീര്‍ ന്യൂജന്‍ കേക്കുണ്ടാക്കിയ കഥ! പ്രയാഗാ മാര്‍ട്ടിന്‍ ഇപ്പോള്‍ മലയാള സിനിമയിലെ തിളങ്ങും താരം · ഹൊറര്‍ ത്രില്ലര്‍ എസ്രയുടെ ട്രെയിലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി · ദംഗലില്‍ അഭിനിയിക്കുന്നതിനായി സ്റ്റെറോയിഡ് ...പിന്നെ കൂടുതലും »