പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

അക്രമം രക്ഷകരോടും; ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തില്ല - മംഗളം;

അക്രമം രക്ഷകരോടും; ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തില്ല - മംഗളം

മംഗളംഅക്രമം രക്ഷകരോടും; ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ സര്‍വ്വീസ് നടത്തില്ലമംഗളംഹര്‍ത്താല്‍ ദിനങ്ങളില്‍ ആംബുലന്‍സുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനം . ഹര്‍ത്താലിനിടെ ആംബുലന്‍സുകള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് െ്രെഡവര്‍മാരും ടെക്‌നീഷ്യന്മാരും ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് .ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ഒരു ...പിന്നെ കൂടുതലും »

ഹര്‍ത്താലിന്​ ഇനി ആംബുലന്‍സും ഓടില്ല - മാധ്യമം;

ഹര്‍ത്താലിന്​ ഇനി ആംബുലന്‍സും ഓടില്ല - മാധ്യമം

മാധ്യമംഹര്‍ത്താലിന്​ ഇനി ആംബുലന്‍സും ഓടില്ലമാധ്യമംതിരുവനന്തപുരം: രോഗികളുടെ ജീവന്‍ തുലാസിലാക്കി ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനത്തില്‍ ആംബുലന്‍സുകളും സര്‍വീസ് നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനം. ഹര്‍ത്താല്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയ ആംബുലന്‍സുകള്‍ക്കു നേരെ നിരന്തരം അക്രമമുണ്ടായതോടെയാണ് ഡ്രൈവര്‍മാരും ...പിന്നെ കൂടുതലും »