Minister Hilde Crevits start schooljaar met boekentas vol dikke dossiers ... - Het Belang van Limburg

Crevits heeft een grote boekentas nodig voor dit schooljaar. Want er moeten dikke dossiers in: de eindtermen, de lerarenopleiding, de lerarenloopbanen, …. Op de ochtend van ons interview heeft ze al twee serieuze boterhammen achter de kiezen. Eerst de ...

Gemeenschapsonderwijs start dit schooljaar met vak over burgerschap - SCEPTR

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en elk scholierenjaar horen we nieuwe voorstellen die tot de versterking van ons onderwijs moeten leiden. Het is dit jaar niet anders. De afgelopen week was er weer een tsunami aan analyses, suggesties, ...