Minister Hilde Crevits start schooljaar met boekentas vol dikke dossiers ... - Het Belang van Limburg

Crevits heeft een grote boekentas nodig voor dit schooljaar. Want er moeten dikke dossiers in: de eindtermen, de lerarenopleiding, de lerarenloopbanen, …. Op de ochtend van ons interview heeft ze al twee serieuze boterhammen achter de kiezen. Eerst de ...

Gemeenschapsonderwijs start dit schooljaar met vak over burgerschap - SCEPTR

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en elk scholierenjaar horen we nieuwe voorstellen die tot de versterking van ons onderwijs moeten leiden. Het is dit jaar niet anders. De afgelopen week was er weer een tsunami aan analyses, suggesties, ...

Eindtermen - De Morgen

In het secundair onderwijs, waarin zowel mijn vrouw (katholiek net) als ikzelf (gemeenschapsonderwijs) lesgeven, lijken een aantal dingen systematisch onderbelicht. Ook nu weer in de 'eindtermenstrijd' tussen N-VA en het katholieke onderwijs. De ...

'Spijtig dat het schooljaar start met spierballengerol' - De Standaard

De N-VA en de grote baas van het katholiek onderwijs staan neus aan neus. Minister van Onderwijs Hilde Crevits is niet eens zo verbaasd. Er suddert al langer een spanning, die nu tot een escalatie komt. Ieder heeft zijn opvatting, dat mag ook, maar ...

Een machtsstrijd én een ideeënstrijd - De Standaard

De N-VA en de Guimardstraat verschillen in zowat alles als het op onderwijs aankomt. 'En door Lieven Boeve aan te vallen, probeert de N-VA Hilde Crevits te raken.' achtergrond. N-VA en katholiek onderwijs al dagen in de clinch. bart dewaele ...

Katholiek Onderwijs Vlaanderen versus politiek - SCEPTR

In de afgelopen dagen was er een clash tussen de N-VA en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Inzet: de eindtermen van het Vlaams onderwijs. Terwijl de Vlaamse Gemeenschap deze minimumdoelen wil aanpassen, is het katholieke net beducht voor ...

Crevits: 'Van onderwijs geen slagveld maken' - De Standaard

De politiek en de onderwijsnetten moeten samen de hervorming van de eindtermen doen slagen. Die oproep doet minister van Onderwijs Hilde Crevits na een nieuwe clash tussen N-VA en Lieven Boeve, topman van de katholieke onderwijskoepel. 'De N-VA ...

N-VA vernietigt DNA van katholiek onderwijs - De Standaard

De discussie over de eindtermen in het Vlaams Parlement jaagt Lieven Boeve schrik aan. Hij geeft een les basisgeletterdheid van de vrijheid van onderwijs. N-VA vernietigt DNA van katholiek onderwijs. De discussie over de eindtermen in het Vlaams ...