• Zijlstra en Guterres bespreken Nederlands lidmaatschap Veiligheidsraad

  www.rijksoverheid.nl
 • Truck met 'xtc-afval' gaat in vlammen op

  www.telegraaf.nl
 • A27 weer vrij na dodelijk ongeval

  www.rijnmond.nl
 • In Rotterdam koos Wilders zelf de lijsttrekker - hoe kon het dan toch zo misgaan?

  www.volkskrant.nl
 • 'Levenslang voor Ethiopische Nederlander enige juiste straf'

  nos.nl
 • Extern meldpunt voor ongewenst gedrag in het leger geopend

  nos.nl
 • Holleeder: 'Mijn zus seint elke keer politie in'

  www.telegraaf.nl
 • Trampolinespringster Carlijn Blekkink breekt nekwervel

  www.ad.nl
 • Kabinet woest over moddergooien Russische ambassadeur

  www.ad.nl
 • Powned betaalde No Surrenderbaas voor documentaireserie, politiek wil uitleg van kabinet

  www.volkskrant.nl
 • Man dreigt met mes op Schiphol, neergeschoten door Marechaussee

  www.nu.nl
 • Burgemeester Maastricht: Terrorisme spookte door mijn hoofd

  www.ad.nl
 • OM: zuurgooier moet naar psychiatrisch ziekenhuis

  www.rtlnieuws.nl
 • Ouders Ivana Smit ontvluchten Kuala Lumpur

  www.ad.nl
 • Rechter wil nieuwe poging om vader ontvoerde peuter Insiya te horen

  www.ad.nl
 • Dode bij ongeluk op N377 bij Dedemsvaart, vrachtwagen in brand

  www.gelderlander.nl
 • Zestien jaar cel geëist tegen Teunis Z. voor doden zwangere Charlotte

  www.ad.nl
 • Lilian Marijnissen leidt SP na vertrek Emile Roemer: 'Tijd voor nieuwe lichting'

  www.volkskrant.nl
 • Heb je kritiek op de islam? Dan ben je een racist. Het is intimidatie.

  ‘Het woord islamofobie is bedacht om ons wijs te maken dat er iets mis is met ons.’ ‘Wij gaan er te veel van uit dat de hele wereld ons haat, en dat wij dat verdiend hebben’ Volgens sommige criticasters van het begrip islamofobie zou het begrip in de jaren zeventig van de vorige eeuw bedacht zijn door, toen, de leider van de Iraanse geestelijken, ayathollah Khomeiny. Zo zou hij ieder debat over islam hebben willen blokkeren. Zo stelde bijvoorbeeld Pascal Bruckner dat in een interview met Kleis Jager in Trouw en deed Corine Vloet dat nog eens dunnetjes over op Jalta.nl. Een variant hierop luidt dat de term islamofobie is bedacht door de Organisatie Islamitische Conferentie (OIC). Beide versies kunnen echter naar fabeltjesland verwezen worden ook al hebben de OIC en Iraanse geestelijken wel degelijk geprobeerd kritiek op islam op allerlei manieren te weren. De term islamofobie wordt in ieder geval al gebruikt in 1910 in het boek van Alain Quellien La politique musulmane dans l’Afrique Occidentale en het artikel van Maurice Delafosse, L’état actuel de l’Islam dans l’Afrique occidentale française (Revue du monde musulman, vol. XI, n°V, 1910, p. 53). Delafosse ziet islamofobie als een vorm van bestuur (of onderdeel van bestuur) van kolonies dat berust op een onderscheid tussen religies. Hij zet het begrip tegenover islamofilie. Quellien’s bijdrage is een verkenning en analyse van dan bestaande en historische vooroordelen tegenover islam als de vijand van vooruitgang, christenen en het Westen. Vaak wordt ook verwezen naar het boek uit 1918, Het leven van Mohammed – de Profeet van God, van Etienne Dinet en Sliman Ben Ibrahim. Zij gebruikten het in dit werk en latere werken om de vijandigheid van Europa tegenover islam te bespreken en de rol die ‘islamofoben’ aan de kaak te stellen. Dit werk is in het Engels vertaald, maar de term islamofobie is niet als zodanig in die vertaling opgenomen. In het Engels duikt de term voor het eerst in 1925 op (Stanley A.Cook,Chronicle. The history of religions, Journal of Theological Studies, n°25, 1924, p. 101-109, zonder verwijzing naar de Fransen) en later weer in 1976 (Georges C. Anawati, Dialogue with Gustave E. von Grynebaum, International Journal of Middle East Studies, vol. 7, n°1, 1976, p. 12). Het moge vanzelfsprekend zijn dat de term niet overal hetzelfde betekent en de term wordt bijvoorbeeld ook wel gebruikt om de angst van moslims tegenover islam aan te geven en dus niet alleen de angst van niet-moslims. Ook in oudere teksten wordt al aangegeven dat het argument van islamofobie soms wordt ingezet om kritiek op islam te blokkeren. Daarmee is de ontwikkeling van het begrip erg veelzijdig en niet altijd even helder net zoals dat ook het geval is met termen als homofobie en anti-semitisme. Popularisering De term lijkt pas echt bredere ingang te vinden (als vijandigheid van niet-moslims ten opzichte van moslims / islam) gedurende de jaren ’80 in Engeland ongeveer tegelijkertijd met de sterke groei van een anti-racisme vertoog in die tijd waarin vooral gefocused werd op zwarte burgers en racisme in Engeland. Tegelijkertijd werd ook, binnen de migrantengemeenschapen, de focus op hun etnisch-culturele achtergrond groter waarbij Pakistanen bijvoorbeeld werden gecategoriseerd als Asian en later ook als Muslim. De term islamofobie had dan ook voor moslims het voordeel zich in dat anti-racisme vertoog in te kunnen voegen en tegelijkertijd een aparte positie te kunnen claimen. Later na de Rushdie Affaire werd de focus op moslim belangrijker en won de term islamofobie verder aan populariteit, zeker toen in het 1997 gepopulariseerd werd door het rapport van deRunnymede Trust. Het moet voor schrijvers als Bruckner en Vloet overigens niet zo moeilijk zijn geweest om dezelfde informatie op te duiken via google. Diverse Franse en Engelse sites geven dezelfde informtie, alleen de daadwerkelijke bronnen zijn iets moeilijker te achterhalen. Maar het is niet natuurlijk wel zo makkelijk om niet te zoeken of het gewoon niet te vermelden. Het idee dat het is verzonnen door Khomeiny (of all people!) is in veel stukken vaak de opmaat om te stellen dat islamofobie niet bestaat, niet zo erg is of een zoveelste voorbeeld is van moslims die lange tenen hebben en geen kritiek op islam dulden. Het is dan ook vaak het begin van een langer betoog om het hele begrip de prullenbak in te gooien. Dat is natuurlijk al per definitie onzin. Immers, aangezien ook anti-semitisme soms wordt gebruikt als afweer tegen Israël of als afweer tegen kritiek op het Jodendom, is er niemand die gaat beweren dat anti-semitisme daarom onzin is, niet bestaat of terecht is. Het is ook niet voor niets dat schrijvers die beweren dat islamofobie door de OIC of Khomeiny is uitgevonden nooit een equivalent van dat woord in het Arabisch of Farsi geven: dat bestaat namelijk niet. Er bestaan wel termen die erop lijken (meestal komen die neer op vijandigheid ten opzichte van islam), maar als Khomeiny en OIC gebruik hebben gemaakt van de term islamofobie dan hebben ze een Europees woord dat er al was gebruikt. Er valt nog meer over te zeggen natuurlijk, maar van belang is dus dat de term geen recente term is en niet is uitgevonden om kritiek op islam onmogelijk te maken. En al helemaal niet door Khomeiny want die was als achtjarige in 1910 vast met heel andere dingen bezig. Mythe twee: Islamofobie is angst voor islam Wanneer mensen die aan het hele verschijnsel islamofobie twijfelen, de term gebruiken is dat meestal in termen van ‘angst’. Veel voorstanders van de term doen dat ook. Islamofobie zou dan een irrationele angst zijn voor islam net zoals mensen een irrationele angst kunnen hebben voor hoogte, spinnen, enzovoorts. Waar we in de vorige aflevering de mythe dat de term islamofobie bedacht was door Khomeiny of OIC om kritiek op islam te blokkeren makkelijk konden ontzenuwen, ligt het hier wat genuanceerder. Het treinincident Op 1 november 2005 worden twee mannen gearresteerd in een internationale trein naar Amsterdam. De andere passagiers hadden de politie gebeld, omdat de mannen (met verwijzing naar een ‘Arabisch uiterlijk’ en ‘djellaba’s) zich verdacht zouden gedragen en bijvoorbeeld met grote rugtassen samen een wc in zouden zijn gegaan. De trein werd stilgezet, alle passagiers moesten eruit en de twee mannen werden gearresteerd en gemaskerd afgevoerd. Uiteindelijk bleek het loos alarm en de mannen zijn gewoon vrij gelaten en er was helemaal geen sprake van terreurdreiging. Het incident vond plaats enkele maanden na de aanslagen in Londen, bijna een jaar na de moord op Van Gogh, ongeveer anderhalf jaar na de aanslagen in Madrid en wat meer jaren na Casablanca, Bali en 9/11. Opvallend genoeg staat dit incident nog steeds op enkele plaatsen genoteerd als ‘terrorisme gerelateerd incident‘ terwijl het beter gerangschikt kan worden als een manifestatie van islamofobie. Is hier sprake van een irrationele angst? Jazeker, er was niks aan de hand. Maar is iemand daarmee ook islamofoob? Het is wel een logisch idee gegeven het feit dat fobie staat voor (irrationele) angst en omdat dat idee ook is gepropageerd door de Runnymede Trust die de term islamofobie populair heeft gemaakt als begrip van afkeer van islam en moslims. En omdat angst natuurlijk wel degelijk een rol kan spelen. Maar het gaat hier niet (alleen) om een psychologische angst net zoals dat bij homofobie en xenofobie (waar dergelijke semantische discussies meestal niet over gevoerd worden) evenmin het geval is. Het gaat hier om een sociale angst of sociale paniek waarbij en waardoor specifieke intolerante en gewelddadige handelingen van bepaalde moslims worden gezien als typisch en essentieel voor islam. Deze stereotype en stigmatiserende definitie van islam wordt daarbij van toepassing verklaard op alle moslims (en als ze daar niet aan voldoen dan zouden ze islam gewoon niet goed begrepen hebben). Nu worden moslims die terroristische acties plegen vaak afgeschilderd als haatbaarden, wordt de nadruk gelegd op uiterlijk en de taal die ze spreken en andere moslims die ook een baard dragen, een specifiek uiterlijk hebben en mogelijk Arabisch spreken raken verbonden met dat stereotype. Islamofobie als sociaal-maatschappelijk fenomeen Angst is daarbij slechts een deel van het fenomeen. Het gaat om angst, afkeer en vijandigheid ten opzichte van een eenzijdig en stigmatiserend beeld van islam en het idee dat die versie van islam alle ‘slechte’ handelingen en gedragingen van moslims zou verklaren omdat zij slechts zouden doen wat die stigmatiserende invulling van islam hen voorschrijft. Die stigmatiserende invulling wordt daarbij gebruikt om een onderscheid te maken tussen een ‘wij’ groep en moslims (zij, de Ander). Het gaat daarbij om het scheppen van een rooskleurig ideaalbeeld van ‘wij’ (als vrijheidslievend, nooit onschuldige burgers aanvallen, tolerant, ge-emancipeerd en niet gewelddadig) door moslims en/of islam als precies het tegenovergestelde af te schilderen. Dat maakt de moslims niet alleen anders, maar ook slechter. Of in ieder geval de islam is dan slechter en moslims die niet aan de stigmatiserende definitie van islam voldoen zijn in deze optiek slechte moslims [want doen niet wat de islam zou voorschrijven] maar goede geintegreerde [want bijna net als ‘wij’] burgers. Islamofobie is daarmee geen psychologische term die iemands gemoedstoestand beschrijft, maar een sociaal-wetenschappelijke term die specifieke maatschappelijke processen van in- en uitsluiting ten opzichte van moslims beschrijft. Islamofobie is dus geen pathologische angst voor islam als religie, het is geen kritiek op islam, het is geen afkeer van moslims die terroristische daden verrichten, islamisten of welke andere groep dan ook die verbonden wordt met islam. Uiteindelijk gaat het om een geheel van vooroordelen, stereotypen en discriminatie van moslims die gebaseerd is op een eenzijdig negatieve en stigmatiserende invulling van islam. Na 9/11 is het politieke debat over moslims en islam steeds meer gedomineerd door thema’s als geweld en intolerantie en er is vrijwel geen politieke partij die islam (in deze abstracte vorm los van de context) niet ziet als probleem. Binnen die context is de actie van de medepassagiers in de trein volkomen logisch (want niet wil zeggen dat het ook goed is): in een context waarin mensen voldoen aan het stereotype haatbaard zoals dat door politiek en media verspreid wordt roepen de gedragingen van de mannen exact de stereotypes op van de gevaarlijke terrorist. Angst als legitimering De opvatting dat islamofobie angst is voor islam wordt daarbij ook nogal eens gebruikt als legitimering voor islamofobie. Er wordt gesteld dat islamofobie niet bestaat want angst voor islam is logisch (en daarmee niet irrationeel) of er wordt gesteld dat islamofobie goed is want angst voor islam is logisch. Daarbij wordt dan verwezen naar allerlei gewelddadigheden en andere vormen van intolerantie door moslims die vervolgens worden toegeschreven aan de essentie van islam waardoor het ook andere moslims betreft. Soms wordt gesteld dat afkeer van islam ok is, maar vandalisme van moskeeën en dergelijke worden gezien als uitingen van gekkies of extremisten en zouden dan niets met de negatieve invulling van islam te maken hebben. We zien hier dezelfde loskoppeling van islam en moslims die we ook zien in het debat over islam. Het is een eenzijdige loskoppeling aangezien bepaalde daden van moslims (bijvoorbeeld van mensen die in Syrië vechten) gebruikt worden om aan te tonen hoe slecht islam zou zijn (en moslims en islam dus wel aan elkaar gekoppeld worden), maar daden tegen moslims zouden dus niets te maken met het stigmatiserende beeld van islam (dat zich uitstrekt naar moslims)? Een dergelijk argument zou ook betekenen dat haatzaaierij over islam geen gevolgen zou hebben op gedrag van mensen ten opzichte van moslims; je vraagt je af waarom mensen dan haatzaaien of kritiek uitoefenen op islam. Of zien ze alleen de gevolgen die zij als positief waarderen als consequentie van hun haatzaaierij en niet de negatieve gevolgen? Naar een definitie Nu is er onder islamofobie-onderzoekers behoorlijk wat verschil van mening over hoe islamofobie dan wel gedefinieerd moet worden. In deze kringen is men al lang afgestapt van het idee dat het (alleen) gaat om een pathologische angst, maar niet iedereen kwalificeert het direct onder racisme en er wordt ook gewezen op de rol van secularisering dat de positie van religie per definitie verandert. In het algemeen komen de meeste definities neer op het volgende: islamofobie is het construeren van een negatieve, generaliserende en essentialistische definitie van islam die leidt tot het maken van een hiërarchisch onderscheid tussen niet-moslims en moslims. Dit gebeurt om de moslims als groep te problematiseren op basis van hun religie. Mythe drie: Islamofobie is geen racisme want….moslims / islam zijn geen ras! Dat moslims / islam geen ras zijn, is alleen een zinnige opmerking als men daadwerkelijk gelooft dat de mensenwereld is onder te verdelen in duidelijk van elkaar te onderscheiden rassen. Dit is wetenschappelijk allang achterhaald. Waarom wordt het dan toch zo vaak herhaald? Het standpunt ‘islam is geen ras’ moet op drie manieren worden begrepen. Allereerst is het een veroordeling van racisme zelf. Het is tegenwoordig in brede kring niet geaccepteerd om racistische standpunten te uiten; een sterk geïnternaliseerd idee dat er voor zorgt dat mensen ook oprecht beledigd kunnen zijn om de stelling dat men wél racistische standpunten huldigt. Ten tweede gaat het uit van een modern begrip van religie als vrije keuze. Moslims kiezen voor islam en (zo zit er vaak achter) dat is een slechte zaak want moslims en islam (in hun abstracte generaliserende geheel) staan op gespannen voet met onze cultuur. Dus door het kiezen voor islam, kiezen ze niet voor integratie en meer nog bedreigen ze onze cultuur door de islamisering. En dat laatste is een slechte zaak want de ‘eigen cultuur’ is beter, superieur. We zien dus hier de paradoxale opvatting dat de ‘eigen cultuur’ superieur is aan islam, maar ook zeer kwetsbaar is ten opzichte van die islam. Om dat aan te tonen worden meestal voorbeelden getoond van zaken als eerwraak, vrouwenbesnijdenis en andere vormen van geweld, intolerantie en vrouwenonderdrukking die typisch zouden zijn voor islam. lees verder via de link

  Verwarming in PSV-stadion afgekeurd, voetbalfans in de kou

  Wie een thuiswedstrijd wil bijwonen van PSV, doet er goed aan zich extra te wapenen tegen de kou: de gemeente Eindhoven heeft de verwarming in het Philips Stadion afgekeurd. De kachels voldoen niet meer aan de veiligheidsregels. In het duel tegen ADO Den Haag blijft de verwarming morgenavond uit. Weerkundigen verwachten dan temperaturen van net boven het vriespunt. Een extra sjaal en een muts lijken voor de supporters dus geen overbodige luxe. Ook tijdens de resterende duels voor de winterstop, de bekerwedstrijd tegen VVV Venlo en de competitiewedstrijd tegen Vitesse, is er geen verwarming. In de winterstop, die een paar weken duurt, wil PSV de verwarming weer in orde maken. Ruim een maand Het probleem met de stadionverwarming speelt al sinds de wedstrijd van 4 november tegen FC Twente. De afgelopen tijd heeft PSV de gasheaters aangepast om weer aan de regels te voldoen, maar dat bleek niet afdoende. PSV betreurt het uitblijven van een goede verwarming. "We snappen dat dit ten koste gaat van het comfort, maar veiligheid en zorgvuldigheid gaan boven alles", zegt directeur Toon Gerbrands tegen Omroep Brabant. "Nader onderzoek afgelopen week heeft de betrokken partijen geleerd dat we er qua aanpassingen nog niet zijn."

  Phil Taylor baalt flink: 'Het is vreselijk'

  Phil Taylor kende een moeizame start van zijn laatste WK darts. Toch rekende de 16-voudig wereldkampioen uiteindelijk af met Chris Dobey. Bekijk hier het interview met Taylor.

  'The Rock' stopt mogelijk met acteren

  Acteur en worstelaar Dwayne Johnson (Rampage, Jumanji: Welcome to the Jungle) zou zomaar eens in de nabije toekomst Hollywood kunnen gaan verlaten. Hij is er namelijk serieus over aan het nadenken om zich kandidaat te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024, zo vertelt hij in een interview deze week. Dat 'The Rock' ambities heeft om in de politiek te gaan, weten we natuurlijk al langer. Echter, zijn plannen lijken nu steeds serieuzer en concreter te worden. In een nieuw interview met Variety vertelt Johnson nu dat hij zichzelf in de toekomst toch wel de president van Amerika ziet worden. Vorig jaar begonnen zijn fans al een campagne om Johnson naar het Witte Huis te halen. "Ik geef echt ontzettend veel om dit land en zijn mensen. Het zit in mijn DNA om problemen te willen oplossen en om mensen te willen verbinden met elkaar", vertelt de 45-jarige acteur. "Ik weet dat ik nog veel moet leren en het werk van een politicus is onmogelijk te combineren met mijn huidige werk", zegt Johnson over zijn overvolle agenda. De populaire acteur is de komende tijd dus nog druk bezig met allerlei filmprojecten waarin hij speelt, of die hij produceert. Desondanks denkt hij er serieus over na om over zeven jaar mee te doen met de presidentschapsverkiezingen. "Ik ben het serieus aan het overwegen om mijzelf in 2024 kandidaat te stellen, als al mijn lopende projecten zijn afgerond en ik me volledig kan focussen op het ambt", vertelt Johnson verder nog. Dus wellicht... Zien we in 2024 posters met 'The Rock 4 President!'. Meer entertainmentnieuws

  Aankondiging Green Filmmaking Catering Workshop (greenfilmmaking)

  Green Film Making kijkt reikhalzend uit naar de aangekondigde workshop Duurzame Catering op 20 februari in Blue City in Rotterdam. Blue City is een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. De workshop behandelt het hele catering eco-systeem. Niet alleen biologisch/vegetarisch eten, recyclebaar servies en het drinken van kraanwater, maar ook transport, afvalverwerking en toilet.

  Afscheid van Phil Taylor: Bij de beste darter ooit draait het alleen om hemzelf

  Michael van Gerwen is dit WK darts weer de topfavoriet, maar het toernooi staat vooral in het teken van het afscheid van Phil Taylor. Een portret van 'The Power', de meest succesvolle darter ooit.

  Hilariteit om vergissing van Kraay jr in live-uitzending

  Een appje van Danny Makkelie aan Hans Kraay jr. in de live-uitzending van FOX Sports heeft voor nogal wat hilariteit gezorgd. De scheidsrechter wees de analyticus op een foute beslissing van een collega-arbiter bij NEC-Helmond Sport, maar Kraay jr had de naam van Makkelie niet mogen noemen.

  Rechtse regeringscoalitie Oostenrijk is rond

  De fracties en partijbesturen van ÖVP en FPÖ moeten er dit weekend nog mee instemmen, maar niemand twijfelt eraan dat die ook akkoord gaan met de nieuwe regeringscoalitie in Oostenrijk. De christen-democraat Sebastian Kurz (ÖVP) is het na zeven weken onderhandelen eens geworden met de leider van de rechts-populistische FPÖ, Heinz-Christian Strache. Bij de verkiezingen in oktober maakte Oostenrijk een ruk naar rechts. De verkiezingen werden gewonnen door de conservatieve Kurz, die nu nog minister van Buitenlandse Zaken is in de centrumlinkse regering van kanselier Christian Kern. Diens partij, de SPÖ, werd bij de verkiezingen van de eerste plaats gestoten, al was het resultaat van de partij minder dramatisch dan verwacht. Met de 31-jarige Kurz als bondskanselier krijgt Oostenrijk de jongste regeringsleider in Europa. De rechts-populistische FPÖ komt voor de derde keer sinds de Tweede Wereldoorlog in de regering. Rookverbod gaat niet door Het regeerakkoord is nog niet tot in detail bekendgemaakt, maar wel is al duidelijk dat er een belastinghervorming komt en een veel strenger immigratiebeleid. Op aandringen van de FPÖ wordt het rookverbod geschrapt dat in mei volgend jaar in de horeca van kracht zou worden. Artsen en een aantal vooraanstaande christen-democraten hebben het schrappen van het verbod scherp bekritiseerd. Verder wil de nieuwe coalitie de cijfers op de schoolrapporten in het basisonderwijs terug. Voor kinderen die het Duits niet goed beheersen, moeten er speciale klassen komen. Kandidaten weigeren President Alexander Van der Bellen (De Groenen) zal het nieuwe kabinet vermoedelijk komende week beëdigen. Hij heeft de bevoegdheid om voorgedragen ministerskandidaten te weigeren, maar de kans dat dat gebeurt wordt in Wenen klein geacht. Van der Bellen is bij de onderhandelingen van de laatste weken geregeld bijgepraat door Kurz en Strache, zowel over de inhoud van het beleid als de bezetting van ministersposten.

  Hier volg je 3FM Serious Request

  Vrijdag 15 december 2017 - 11:38 uur 3FM Serious Request kun je 24 uur per dag live volgen via radio, internet, alle social media kanalen en televisie. Hieronder vind je de uitzendtijden en informatie over de verschillende kanalen. DE START VAN 3FM SR16 Yes, maandag 18 december is het zover! Domien, Angelique en Sander gaan met een speciale trein naar Apeldoorn. Dit kun je om 14:00 checken in de livestream op Facebook! Die avond start de dertiende editie van 3FM Serious Request. Rond 20:00 uur worden Sander, Domien en Angelique door niemand minder dan Frans Timmermans opgesloten in het Glazen Huis in Apeldoorn.

  Taylor: 'Het vuur in me is beetje weg'

  Phil Taylor, zestienvoudig wereldkampioen, begon zijn laatste WK vrijdag met een moeizame zege op de 27-jarige Engelsman Chris Dobey: 3-1 (3-2 3-1 2-3 3-2).

  Vier doden bij botsingen Palestijnen en Israëlische veiligheidsdiensten

  Bij botsingen tussen demonstranten en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn vrijdag in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever vier Palestijnen omgekomen. De Palestijnse betogers gaan al dagen de straat op om te protesteren tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem uit te roepen tot hoofdstad van Israël. De protesten braken uit na het vrijdaggebed, schrijft persbureau AP. Er werden brandjes gesticht en stenen gegooid naar Israëlische militairen, die daarop het vuur openden. Naast vier doden resulteerde dat in zeker 150 gewonden. Een aantal van hen is er slecht aan toe.

  Nieuwe video: Splatoon 2 - In de opnamestudio

  Splatoon 2 kenmerkt zich niet alleen door diens interessante gameplay en grafische stijl, maar ook dankzij de eigenzinnige muziek die het spel rijk is.

  Liveblog WK handbal: Reacties na verlies Oranje in halve finale (gesloten)

  De Nederlandse handbalsters zijn er vrijdag bij het WK in Duitsland niet in geslaagd om de finale te bereiken. De ploeg van bondscoach Helle Thomsen verloor kansloos van titelverdediger Noorwegen. Volg de reacties op de nederlaag in dit liveblog.

  Dakloze bewaakt urenlang in de regen tas met geld bij open autoraam

  Een dakloze uit het Schotse Glasgow wordt bedolven onder complimenten nadat hij onlangs urenlang in de stromende regen een auto bewaakte waarin een stapel geldbiljetten lag. Het raam van de auto stond een stukje open en de man was bang dat iemand de 400 pond (zo'n 450 euro) zou stelen. Wildvreemden hebben inmiddels duizenden euro's ingezameld om hem te bedanken.

  Aline Knip wordt Hoofd Subsidies Stimuleringsfonds (stimuleringsfonds)

  In januari 2018 start Aline Knip bij het Stimuleringsfonds als het nieuwe Hoofd Subsidies. Aline zal bijdragen aan het strategisch beleid van het fonds en gaat leiding geven aan het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de subsidieregelingen van het fonds. Tot maart is Aline ook nog als gemeenteraadslid actief in Utrecht met in haar portefeuille o.a. Cultuur, Erfgoed en monumenten en Ruimtelijke Ontwikkeling.

  Monaco haalt uit tegen tiental Saint-Étienne

  AS Monaco heeft in de Franse competitie een overtuigende zege geboekt. De regerend kampioen won met 4-0 bij Saint-Étienne, dat een groot gedeelte van de tweede helft in ondertal speelde.

  Messentrekker neergeschoten op Schiphol

  Schiphol Plaza is zojuist ontruimd nadat een man met een mes liep te zwaaien. De Marechaussee heeft hem neergeschoten en meldt dat de situatie veilig is.

  Het hoge woord is eruit: Kevin Hart bedroog inderdaad zijn vrouw

  In september plaatste komiek Kevin Hart (Captain Underpants: The First Epic Movie, Jumanji: Welcome to the Jungle) een filmpje op Instagram waarin hij opbiechtte 'een vreselijke fout te hebben begaan' en zijn excuses aanbood aan zijn vrouw Eniko Parrish. Hart bleek te worden afgeperst met een video waarop te zien is hoe hij intiem is met een andere vrouw, maar bleef tot afgelopen donderdag toe eigenlijk altijd vaag over wat er nou precies gebeurd was tussen hem en die onbekende vrouw. "Ik ben inderdaad schuldig, ongeacht hoe het gebeurde. Ik ben verkeerd bezig geweest", zei Hart afgelopen donderdag in de radioshow The Breakfast Club van de Amerikaanse zender Power 105.1 FM. "Ik zal er geen doekjes meer om winden; het is gewoon ontzettend onverantwoord van me geweest". Hart bekent dus duidelijk dat hij in de fout is gegaan. "Dat moment was Kevin Hart op zijn domst. Dat is niet het beste uur van mijn leven geweest. Dat gezegd hebbende... wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten", vervolgde Hart nog. Na zijn misstap kreeg de komediant en acteur veel kritiek over zich heen op social media, maar zijn vrouw, werkzaam als model, vergaf hem. Op het moment dat het nieuws naar buiten kwam, was zij ook al zeven maanden zwanger van hun tweede kindje. In november werd Hart vader van zijn zoontje Kenzo Kash. Meer entertainmentnieuws

  Kromowidjojo zegt na goud dat ze heeft geleerd om constant hard te zwemmen

  Ranomi Kromowidjojo kon haar geluk niet op na haar gouden medaille op de 100 meter vrije slag bij de EK kortebaan in Kopenhagen. De Groningse was vrijdagavond de snelste in een Nederlands record.

  Britten met filmpje van dronkaards gewezen op gevaren 'Mad Friday'

  Een Britse spoorwegmaatschappij heeft feestgangers met beelden van dronkenlappen gewaarschuwd op te passen bij stations, overgangen en spoorwegen. De firma Network Rail doet dat vanwege Mad Friday, een dag waarop ieder jaar honderden ongelukken gebeuren met dronken mensen. Mad Friday, de laatste vrijdag voor de Kerst, is traditioneel een populaire uitgaansavond in Groot-Brittannië. Britten door het hele land duiken dan massaal met collega's, familie en vrienden de kroeg in. Een feestje is leuk, maar alcohol kan gevaarlijk zijn in de buurt van het spoor, schrijft Network Rail op de website. "Blijf dus helder." De boodschap wordt kracht bijgezet met een compilatie van filmpjes van dronkenlappen die op het spoor vallen of net op tijd wegduiken voor een trein:

  Je kunt vanaf NU nummers aanvragen voor 3FM Serious Request 2017!

  Yes, dat lees je goed: je mag weer! Vanaf nu kun je je favoriete tracks weer aanvragen voor 3FM Serious Request, in ruil voor een donatie voor het Rode Kruis.

  Thomsen ziet dat handbalsters ver verwijderd zijn van niveau Noorwegen

  Bondscoach Helle Thomsen besefte vrijdag na de verloren halve finale dat de Nederlandse handbalsters nog niet van het niveau Noorwegen zijn. Oranje ging in Hamburg met harde cijfers (32-23) onderuit tegen de titelverdediger.

  Vier Palestijnen gedood, tientallen gewond bij rellen Israël

  Bij rellen op de Westelijke Jordaanoever en langs de grens van de Gazastrook zijn vier Palestijnen gedood. Tientallen Palestijnen en een Israëlische agent raakten gewond. Vijf Palestijnen zijn ernstig verwond. Sinds de Amerikaanse president Trump vorige week besloot om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen wordt er gedemonstreerd in het Midden-Oosten. Na het vrijdaggebed staken Palestijnen op de Westoever en langs de grens van de Gazastrook autobanden in brand en bekogelden de Israëlische politie met stenen. Hierop zette de politie traangas in en werden schoten gelost. Woede Trump brak met zijn voorgangers, die erop aandrongen te onderhandelen met Palestijnen voordat een dergelijke stap kon worden gezet. De Palestijnen zien Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat. De Palestijnse president Abbas noemde het besluit van Trump "misdadig". Hij vindt dat de VS niet langer meer geloofwaardig is als bemiddelaar in het conflict. Trump heeft zijn schoonzoon Jared Kushner belast met het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Ook de EU is tegen het besluit van Trump en zegt dat een tweestatenoplossing erdoor bemoeilijk wordt.

  Nieuwe trailer: Metal Gear Survive - Single Player Gameplay Trailer

  De eerste singleplayer gameplay trailer van Metal Gear Survive is uitgebracht en hier te zien, met de nodige uitleg en informatie.

  Taylor begint laatste WK darts met moeizame zege op Dobey

  Phil Taylor is het WK darts in Londen vrijdagavond begonnen met een overwinning. De 57-jarige Engelsman versloeg in de eerste ronde zijn landgenoot Chris Dobey met 3-1.

  OM wil Goudse zuurgooier naar psychiatrisch ziekenhuis sturen

  Het Openbaar Ministerie wil een man uit Gouda in een psychiatrisch ziekenhuis laten opnemen voor het verspreiden van het bijtende ontsmettingsmiddel perazijnzuur. Dat gebeurde in mei van dit jaar in een magazijn in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Volgens de officier van justitie is de Gouwenaar volledig ontoerekeningsvatbaar. Naar eigen zeggen deed de man het omdat hij woedend was over pesterijen van zijn collega's. Drie mensen raakten zwaargewond toen zij de dampen van het perazijnzuur inademden. Zij hebben blijvende ernstige klachten aan hun luchtwegen. De Gouwenaar zegt twee jaar lang te zijn gepest bij verschillende werkgevers. Daardoor moest hij steeds van baan wisselen. Meer wil hij er niet over kwijt, omdat dat te persoonlijk zou zijn. Zijn collega's spreken de pesterijen tegen. Deskundigen denken dat de Gouwenaar psychoses had en dat hij daardoor steeds gefrustreerder werd. Spijt De man zegt veel spijt te hebben. Volgens Omroep West wist hij niet dat de gevolgen van het giftige spul zo groot en ernstig konden zijn. Het OM acht poging tot moord op drie mensen in het ziekenhuis bewezen. De rechter doet op 15 januari uitspraak.

  Nederlandse Batman blijkt prijzenmagneet (hollandfilmnieuws)

  Welke Nederlandse bioscoopproductie won dit jaar prijzen in Cannes, Berlijn en Londen? Het is een beetje een strikvraag, maar het goede antwoord is: Batman van War Child Holland. De promo wordt namelijk al internationaal omarmd sinds de lancering deze zomer. De meest recente onderscheiding kwam met een Golden Radiator in Noorwegen.

  Zeldzame nederlaag snookericoon O’Sullivan

  Het is hem de laatste jaren twintig jaar niet meer overkomen, van de snookertafel geveegd te worden, zonder ook maar één frame te winnen. Ronnie O’Sullivan heeft met de Kerstdagen iets om over na te denken want in Glasgow werd hij door John Higgins getrakteerd een 5-0 nederlaag.

  Open Oproep deelname South by Southwest 2018 (stimuleringsfonds)

  Begin maart 2018 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest plaats in Austin, Texas, toonaangevend op het gebied van muziek, film, digital storytelling en digitale cultuur. Het Stimuleringsfonds stelt zes vouchers ter beschikking voor door SXSW geselecteerde Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het officiële programma.

  Berizzo met gelijkspel terug bij Sevilla

  Sevilla heeft de terugkeer van trainer Eduardo Berizzo op de bank niet kunnen bekronen met een overwinning op Levante. De thuisploeg bleef in het eigen Estadio Ramón Sánchez Pizjuan steken op 0-0. Berizzo zat voor het eerst weer op de bank sinds ruim drie weken geleden prostaatkanker bij hem werd geconstateerd.

  Salma Hayek: 'Harvey Weinstein was ook mijn monster' (nos)

  "In zijn ogen was ik geen kunstenaar. Ik was niet eens een persoon. Ik was een ding: een lichaam." Het is een van de passages uit een ingezonden artikel in The New York Times van de Amerikaans-Mexicaanse actrice Salma Hayek. Ze schrijft dat ze slachtoffer was van seksuele intimidatie door de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein: "Jarenlang was hij mijn monster".

  Van Drongelen en co onderuit tegen Gladbach

  Met Rick van Drongelen weer eens in de basis heeft Hamburger SV vanavond een nederlaag moeten incasseren bij Borussia Mönchengladbach. De thuisploeg trok in de laatste twintig minuten via twee doelpunten van de Braziliaanse aanvaller Raffael de winst naar zich toe: 3-1. Van Drongelen werd in de slotfase met geel op zak gewisseld.

  Bert Habets volgend jaar enige topman RTL Group (adformatie)

  Guillaume de Posch treedt in 2018 terug. Habets stapte afgelopen voorjaar over van RTL Nederland naar een topfunctie bij het moederbedrijf. Dat deelde hij als co-CEO met De Posch. Maar die stopt daar nu mee op eigen initiatief. Hij blijft bij RTL als niet-uitvoerend lid van de raad van bestuur. Financieel directeur Elmar Heggen wordt adjunct-CEO.

  Vlam in de pan na Den Bosch - Fortuna: supporter veld op

  Na afloop van het Jupiler League-duel FC Den Bosch - Fortuna Sittard sloeg de vlam nog even in de pan. Boze aanhangers van FC Den Bosch lieten zich intimideren door juichende Fortuna-spelers, wilden het veld op en koelden hun woede op reclameborden.

  Tot de laatste akte!: Expositie en boek over filmverzamelaars (filmkrant)

  Particuliere verzamelaars hebben veel films van de ondergang gered. Het belang van hun verzamelingen analoge films is zelfs groter geworden nu films bijna uitsluitend nog digitaal worden vertoond en bewaard. Het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord-Scharwoude toont met een tentoonstelling en het boek Tot de laatste akte! 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen.

  Plugge: ’Wij nemen dit zeer hoog op’

  Paniek heerste er de afgelopen dagen bij wielerploeg Lotto-Jumbo. De renners Antwan Tolhoek, Pascal Eenkhoorn en Spanjaard Juan-José Lobato waren de reden. Het drietal ’experimenteerde’ tijdens het trainingskamp in Girona op eigen houtje met het slaapmiddel Noctamid, met alle gevolgen van dien.

  About 3FM Serious Request 2017

  Sander, Angelique & Domien Dinsdag 12 december 2017 - 15:26 uur 3FM Serious Request is The Netherlands' biggest fundraising event. In the week leading up to Christmas, three radio DJ's lock themselves up in a glass house, where they don't eat for six days straight and play requested songs in exchange for donations. This year 3FM Serious Request is raising money to help the Red Cross reunite families that are torn apart by conflicts or natural disasters. About 3FM Serious Request 3FM Serious Request takes place annually from 18 to 24 december, always in a different city in The Netherlands. This year the 13th edition takes place at the Marktplein in Apeldoorn. Three 3FM-dj's are locked into a glass house where they broadcast 24/7 without eating any food. They play requested songs in exchange for donations and thousands of people in The Netherlands also donate money through their own initiatives.

  Taylor moeizaam verder op laatste WK

  Phil Taylor heeft de eerste ronde van het WK darts overleefd, maar het kostte hem meer moeite dan verwacht. The Power bleek vrijdagavond in Alexandra Palace met 3-1 te sterk voor de 27-jarige Engelsman Chris Dobey.

  Pesters maakten Pim (16) kapot

  Vrijdag 15 december 2017 - 15:01 uur Wisten wij veel dat Pim in die mate van dichtbij had ervaren hoe het is om structureel te worden gepest. En dus werden we er stil van toen Pim zijn hart opende en vertelde hoe dat ging met hem vroeger. En des te relevanter om zijn verhaal een podium te geven. Zo kon het dat de zestienjarige Pim het hele team van Tussenuur muisstil kreeg. We hingen aan zijn lippen toen hij nagenoeg uit zichzelf zijn ervaringen met pesten uit de doeken deed.

  Kritiek op PowNed om betaling aan No Surrender-baas (villamedia)

  PowNed-directeur Dominique Weesie heeft bij Jinek erkent dat er geld is gegaan vanuit PowNed naar No Surrender-baas Henk Kuipers. Volgens De Telegraaf gaat het om 1.000 euro voor elke aflevering van de serie Captain Henk. Volgens Weesie klopt dat niet, maar de relatie tussen de publieke omroep PowNed en Kuipers leidt hoe dan ook tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Kuiken klinkt geschokt als ze hoort dat publieke omroepbaas Weesie toch geld heeft geboden, wat hij eerder glashard ontkende.

  What to Wear: 16 december

  No matter how you feel, get up, dress up, show up and never give up. Blauw is de kleur die de hoofdrol speelt in de... The post What to Wear: 16 december appeared first on STYLETODAY.

  Topman SVB naar Binnenlandse Zaken

  Vakbond FNV Publiek Belang is verbijsterd over de overstap van SVB-topman Maarten Schurink naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij treedt vermoedelijk in maart in dienst als secretaris-generaal.

  Brand in cacaofabriek in Westelijk Havengebied geblust

  Bij het cacaofabriek Dutch Cocoa op de Koffieweg in het Westelijk Havengebied, is vrijdagavond een brand ontstaan. De brandweer is ter plaatse. De brand brak rond 21.20 uur uit, waarna meerdere blusploegen naar de fabriek gingen. Na kort onderzoek bleek de brand te zijn ontstaan in een machine waarin cacao word verwerkt.  Er was sprake van veel rook en er werden ook wat vlammen gezien, laat een wo

  Onderzoekers ontwerpen de eerste kwantumcomputerchip

  Een doorbraak in de ontwikkeling van de eerste kwantumcomputer. Het wordt ook wel de ‘ruimtewedloop van de 21e eeuw’ genoemd; het bouwen van de eerste kwantumcomputer. En dit gaat niet zonder slag of stoot. Onderzoekteams over de hele wereld zijn bezig met het ontwikkelen daarvan en zijn vastberaden om hem ooit op de markt te zetten. Het grote voordeel van zo’n kwantumcomputer is dat hij met zijn immense rekenkracht kan worden ingezet om grote vraagstukken, zoals klimaatverandering en complexe ziekten zoals kanker, op te lossen. Kwantumcomputer De kwantumcomputer onderscheidt zich van de traditionele computer doordat deze geen gebruik maakt van bits – die de waarde 0 of 1 kunnen hebben – maar van qubits. Dit breidt de woordenschat van de binaire code die wordt gebruikt in de huidige computers gigantisch uit. Qubits maken gebruik van twee principes uit de kwantummechanica: superposities en kwantumverstrengeling. Qubits kunnen een 0 of een 1 of een willekeurige combinatie van deze twee tegelijkertijd opslaan. Deze kunnen vervolgens tegelijk worden verwerkt, waardoor er meerdere berekeningen simultaan kunnen worden uitgevoerd. Chip Nieuw onderzoek brengt de bouw van deze superkrachtige computer een stap dichterbij: wetenschappers hebben een kwantumcomputerchip ontworpen. Hierbij maken ze gebruik van al bestaande computertechnieken om deze chip te bouwen. Daardoor kan de kwantumcomputerchip bijna helemaal worden gemaakt met behulp van de huidige industriële processen. “We denken vaak dat de maanlanding het grootste technologische wonder van de mensheid is,” zegt mede-ontwikkelaar Prof. Andrew Dzurak. “Maar het bouwen van een chip met miljarden apparaten die met elkaar samenwerken – en die je in je broekzak kunt dragen – is een verbazingwekkende technische prestatie.”

  Soap om vacante Williams-zitje neemt volgende wending

  Tsja, vooral een vrouw aan het stuur zetten, dan krijg je dit natuurlijk. Oh snap, alle SJW’s weer meteen op de kast! Uiteraard hebben we ook in het verleden, toen alle teambazen nog ‘gewoon’ dudes waren, weleens langer moeten wachten op de bevestiging van een coureur bij een F1-team dan gewenst en gepland. Claire Williams […]

  Het bullet journal van Kim Chhoung

  Een bullet journal is een agenda, dagboek en to do-lijst in één. Als je wilt, kun je ook je creativiteit loslaten op de pagina’s en je #bujo delen op Instagram. Wij vroegen een aantal creatieven hoe zij dat doen. Waarom ben je een bullet journal gaan bijhouden? Kim: “Ik was altijd al fan van planners […]

  Kerstmarkt in Goslar is meest sprookjesachtig van Duitsland

  Veel Nederlanders bezoeken buitenlandse kerstmarkten. Duitsland is favoriet, daar hebben ze het uitgevonden. In Goslar, centraal in Duitsland, is de sfeer wel bijzónder sprookjesachtig.

  T-Mobile neemt Tele2 over - wat gaat deze overname betekenen?

  De Nederlandse mobiele markt lijkt op een koektrommel in een huis vol kinderen. De Nederlandse overheid probeert al decennialang met regels voor veilingen koekjes in de vorm van providers toe te voegen aan de koektrommel, maar ze verdwijnen steeds opnieuw. Na de umts-veiling in 2000 moesten er vijf mobiele providers met een eigen netwerk komen: KPN, Libertel, Ben, Dutchtone en Telfort. Een paar jaar nadat de 3g-netwerken live gingen, waren er daar maar drie van over: KPN dat Telfort had opgeslokt, het tot Vodafone omgedoopte Libertel en T-Mobile, dat voortkwam uit Ben en Dutchtone. En zo waren er nog drie.

  ’n onvergetelijk gastrofysisch kerstdiner

  ’n overgetelijk gastrofysisch kerstdiner Dat wat op je bord ligt moet natuurlijk lekker zijn. Maar nog veel belangrijker is datgene wat zich buiten je bord afspeelt. Want bij eten doen al je zintuigen mee. Wist je, bijvoorbeeld, dat je voor een groot deel met je neus proeft?

  UMC Groningen start met bestralingen met minder bijwerkingen

  Gezondheidsnet maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Gezondheidsnet gebruikt functionele en analytische cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Bovendien plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde advertenties te tonen en om buiten de website van Gezondheidsnet relevante aanbiedingen van Gezondheidsnet te doen. Ook worden er tracking cookies geplaatst door social media-netwerken. Door op Akkoord te klikken gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Privacy statement. Akkoord