Hovedoppslag

 • Her skal Ringeriksbanen gå - NRK

  Her skal Ringeriksbanen gå - NRK;

  Kartet viser den anbefalte av flere mulige traseer for både ny jernbane og ny E16. Stiplet linje markerer forslag til tunnel (kilde: Norconsult/Statens vegvesen, Jernbaneverket). Karin Grønn Madshus, journalist NRK Vestfold. Karin Grønn Madshus Journalist.og mer »

 • Siste parsell på plass for ny E16 - Vareveger.no

  Siste parsell på plass for ny E16 - Vareveger.no;

  Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet går inn for å legge Helgelandsmotraseen til grunn for videre planlegging av ny E16 og jernbane gjennom kommunene Hole og Ringerike. Kommentarer (1); Jarle Skoglund; 28. april 2016 - 12:26.og mer »

 • Ringeriksbanen skal gå over Helgelandsmoen - Ringerikes Blad

  Ringeriksbanen skal gå over Helgelandsmoen - Ringerikes Blad;

  ... – Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for å holde fram med full framdrift i planlegging og bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding. Også kommunaldepartementet ...og mer »