Shop With US Online NewsJS

This RSS feed URL is deprecated

Varsler kutt i Storhaug-støtte - Dagsavisen

Dagsavisen har spurt samtlige partier på Stortinget om de vil videreføre statsstøtten av Human Rights Service (HRS). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anbefalte i fjor at HRS burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året, og den ...og mer »

Bare Høyre og Frp freder støtte til HRS - ABC Nyheter

Høyre og Fremskrittspartiet vil videreføre statsstøtten til Human Rights Service (HRS). De øvrige partiene vil enten kutte eller redusere det statlige bidraget. Det viser en rundspørring som Dagsavisen har gjort hos samtlige partier på Stortinget ...og mer »

Presseskikk og folkeskikk - Dagsavisen

I en e-post til HRS redegjorde vi for at vi har spurt alle partier på Stortinget om de vil opprettholde den økonomiske støtten til HRS. Som det framgår av saken, var svarene noe forskjellige. En organisasjon som mottar 1,8 millioner kroner årlig i ...og mer »

Vil senke takhøyden i det norske hus - Document.no

Knut Arild Hareide er full av seg selv og får aldri nok. Hvor går ferden? I Thomas Knarviks strek er han på vei mot Mekka på et esel. Kun Høyre og Fremskrittspartiet står fast ved at støtten til Human Rights Service skal fortsette. De andre partiene ...og mer »

Og da var visst valgkampen i gang… - Human Rights Service (pressemelding) (Blogg)

Verden, og Norge med den, står overfor så store utfordringer at de nærmest fortjener betegnelsen "problemer": Folkevandring, befolkningseksplosjon på det afrikanske kontinentet, eldrebølge, synkende inntekter og økte utgifter, økte forskjeller ...og mer »