This RSS feed URL is deprecated

Stenger «Goliat»: - Vi kan ikke ha gnister i eksplosjonsfarlige områder - NRK

De elektriske systemene om bord på plattformen var altfor dårlig sikret mot gnister. Nå har Petroleumstilsynet sendt varsel om pålegg til operatørselskapet Eni Norge. – Det er for dårlig kontroll med tennkildene på innretningen. Det er ikke forenlig ...og mer »

Petroleumstilsynet stenger Goliat-plattformen - Aftenposten

Goliat har vært stengt for vedlikehold. Nå får ikke operatør Eni lov av Petroleumstilsynet (Ptil) til å starte opp produksjonen på oljeplattformen igjen, skriver Stavanger Aftenblad. – Goliat er nedstengt på grunn av pålegget fra Ptil, sier Andreas ...og mer »

Goliat akutt stengt: – For å si det litt banalt, det kan ikke være gnister i ... - Tu.no

Produksjonen på Goliat ble i går akutt stengt ned, etter Petroleumstilsynet varslet om svært alvorlige mangler på elsikkerheten. Ptil var på tilsyn, på bakgrunn av blant annet bekymringsmeldinger, hvor de fant svært bekymringsverdige forhold knyttet ...og mer »

Bellona-Hauge raser etter Ptil-varsel om Goliat: – Eni må stoppes - E24

Lederen for miljøstiftelsen Bellona er kraftig frustrert etter nok et varsel om alvorlige feil på Goliat-feltet, som drives av italienske Eni. Feltet er stengt for vedlikehold, og etter et tilsyn i slutten av september varslet Petroleumstilsynet fredag ...og mer »

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil på Goliat – får ikke starte produksjonen - Dagens Næringsliv

Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter et tilsyn på plattformen hvor el-sikkerheten ble gjennomgått. – Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat gjenopptas, slår Petroleumstilsynet fast.og mer »

Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp - E24

Det kommer frem i en melding fra Petroleumstilsynet. Etter å ha ført tilsyn med Goliat-flyteren skriver tilsynet at det er påvist høy feilrate i elektrisk utstyr, også i eksplosjonsfarlige områder. Tilsynet har avdekket flere avvik på regler for ...og mer »

Varsel om pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på Goliat - Petroleumstilsynet

I perioden 19.-28.9.17 førte Petroleumstilsynet tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene i Eni Norge om bord på Goliat FPSO. Tilsynet ble fulgt opp med et møte mellom Eni Norge og Ptil 4.10.2017. Det ble under tilsynet ...og mer »

Goliat akutt stengt ned etter funn av alvorlig feil - iFinnmark

Petroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret. DEL. Eni Norge er operatør på feltet og har fått varsel om pålegg etter et tilsyn på ...og mer »