Bergen Group innvilger konvertibel - Hegnar Online

Bergen Group ASA har gjennom heleide Bergen Group Management AS innvilget et konvertibelt lån til AAK Energy Services AS begrenset til 6,0 millioner kroner, går det frem av en børsmelding. Lånet vil bli delt i to separate transjer, hver på inntil tre ...

Bergen Group låner ut penger til ny samarbeidspartner - Maritime

Nå gir Bergen Group ASA sitt heleide datterselskap Bergen Group Management AS et konvertibelt lån til AAK Energy Services begrenset til 6 millioner kroner. Det helt ferske samarbeidet ble innledet mellom de to selskapene for under tre uker siden, ...