NAV: Færre arbeidsledige i juni - Petro.no

Mange startet i arbeidsmarkedstiltak i juni, slik at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er stabil. – Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi forventet. At antallet helt ledige minker skyldes i ...

Færre arbeidsledige i juni - Aftenposten

Det ble 700 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav. Men ekspertene er ikke overbevist om at vi er over det verste. – Utviklingen i arbeidsledigheten de siste månedene har vært mer positiv enn vi ventet. At antallet helt ledige ...

Ledigheten går ned – men ikke blant ingeniører - Tu.no

Unntaket er for ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid. Her er arbeidsledigheten nesten uendret i juni fra måneden før. Med 7766 ledige ingeniører i juni, mot 7659 i mai, er det en knapp oppgang i ledigheten på 107 personer. Det er likevel den femte ...