This RSS feed URL is deprecated

Skole i Danmark deler opp klassene etter etnisitet - Dagbladet.no

(Dagbladet): For å holde på etnisk danske elever har Langkaer Gymnasium i Aarhus i år delt inn klassene etter etnisitet. I tre klasser er halvparten etnisk danske, mens den andre halvparten er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I de øverige ...og mer »

Her deles elevene i klasser etter etnisitet - NRK

Den videregående skolen i Danmark samler etnisk danske elever i egne klasser, mens tospråklige elever må gå i rene innvandrerklasser. Prøveprosjektet har vakt sterke reaksjoner. Elever Langkaer gymnasium. Langkaer gymnasium i Danmark samler etnisk ...og mer »

Oppsplittingen av samfunnet går sin gang - Human Rights Service (pressemelding) (Blogg)

Utviklingen ved Langkaer gymnas i Danmark illustrerer den omfattende befolkningendringen Europa er blitt gjenstand for som følge av den massive og tilnærmet ukontrollerte asyl- og familieinnvandringen fra ikke-vestlige land. På dette gymnaset har ...og mer »

Dansk skole deler inn elevene etter etnisitet - Nettavisen

Det samme ble gjort på Bjerke videregående skole i Oslo i 2011, men ordningen ble raskt avviklet. Langkaer Gymnasium i Århus i Danmark har delt inn årets førsteklassinger etter etnisitet i håp om å beholde etnisk danske elever ved skolen, skriver ...og mer »