Shop With US Online NewsJS

This RSS feed URL is deprecated

Skole i Danmark deler opp klassene etter etnisitet - Dagbladet.no

(Dagbladet): For å holde på etnisk danske elever har Langkaer Gymnasium i Aarhus i år delt inn klassene etter etnisitet. I tre klasser er halvparten etnisk danske, mens den andre halvparten er innvandrere eller etterkommere av innvandrere. I de øverige ...og mer »

Her deles elevene i klasser etter etnisitet - NRK

Dette er totalt apartheid det her, sier en av elevene ved Langkaer gymnasium utenfor Aarhus til Jyllands-Posten. Gutten er en av de nye elevene ved den videregående skolen, som ble møtt med et helt nytt regime for klasseinndeling ved skolestart. I et ...og mer »

Oppsplittingen av samfunnet går sin gang - Human Rights Service (pressemelding) (Blogg)

Utviklingen ved Langkaer gymnas i Danmark illustrerer den omfattende befolkningendringen Europa er blitt gjenstand for som følge av den massive og tilnærmet ukontrollerte asyl- og familieinnvandringen fra ikke-vestlige land. På dette gymnaset har ...og mer »