This RSS feed URL is deprecated

Det skal bli lettere å saksøke staten - Siste.no

Dette gjør vi for å anerkjenne det lokale selvstyret og kommunenes rett til å gjøre vedtak på vegne av befolkningen. Gjennom å la dem saksøke staten understreker vi hvor viktig lokaldemokratiet i Norge er, sier leder i kommunalkomiteen på Stortinget ...og mer »

Frp vil frata ekstremister Nav-støtte - Document.no

Leder Helge André Njåstad (Frp) i kommunalkomiteen på Stortinget sier at ekstremisme skal møtes med ekstreme tiltak. Regjeringen foreslår å frata ekstremister statsborgerskapet. Nå vil Frp på Stortinget gå enda lenger, og i tillegg frata potensielle ...og mer »