Biologer krever egne områder for rovdyr - Dagens Næringsliv

I et nytt opprop fra norske fagbiologer foreslås det at husdyr og beitedyr forbys fra enkelte områder. I disse reservatene skal man bygge levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe. NTB. Publisert: 01.02.2016 — 06:31 Oppdatert: 01.02.2016 ...

Vil forby beitedyr i deler av Norge - NRK

I et nytt opprop fra norske fagbiologer foreslås det at husdyr og beitedyr forbys fra enkelte områder. I disse reservatene skal man bygge levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe. Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam i Gudbrandsdalen ...