Petroleumstilsynet fant alvorlige feil - Goliat får ikke starte produksjonen - Adresseavisen

Petroleumstilsynet fant alvorlige feil - Goliat får ikke starte produksjonenAdresseavisenPetroleumstilsynet mener det er risiko for en storulykke på Goliat-plattformen i Barentshavet og har beordret stans i produksjonen inntil feilen er utbedret. Av: NTB. Publisert: 06.10.2017 15:24 Sist oppdatert: 06.10.2017 15:43 ...og mer »

Stenger «Goliat»: - Vi kan ikke ha gnister i eksplosjonsfarlige områder - NRK

Stenger «Goliat»: - Vi kan ikke ha gnister i eksplosjonsfarlige områderNRKOljeplattformen på Goliat-feltet er stengt i flere uker etter at Petroleumstilsynet avslørte en rekke eksplosjonsfarlige forhold. Goliat. GJENGANGER: Nok en gang er det trøbbel på Goliat-feltet. Ingen andre plattformer følges like tett av myndighetene ...og mer »

Fremdeles krise for problemplattformen - Sysla

SyslaFremdeles krise for problemplattformenSyslaTilsynet med el-sikkerheten viser at feilraten på utstyret etter reparasjon var på 38 prosent. 3,5 prosent ble av Eni vurdert til å være alvorlige feil. En slik feilrate mener Petroleumstilsynet er alt for høy. – Dette er feil som går inn i kategorien ...og mer »

Produksjonsstans på Goliat - High North News

Produksjonsstans på GoliatHigh North NewsPetroleumstilsynet har gitt ENI varsel om pålegg og stengt produksjonen på Goliat etter et tilsyn med el-sikkerhet sist i september. Petroleumstilsynets tilsyn ombord på produksjonsskipet Goliat i siste halvdel av september avdekket høye avvik på ...og mer »

Goliat akutt stengt: – For å si det litt banalt, det kan ikke være gnister i ... - Tu.no

Tu.noGoliat akutt stengt: – For å si det litt banalt, det kan ikke være gnister i ...Tu.noProduksjonen på Goliat ble i går akutt stengt ned, etter Petroleumstilsynet varslet om svært alvorlige mangler på elsikkerheten. Ptil var på tilsyn, på bakgrunn av blant annet bekymringsmeldinger, hvor de fant svært bekymringsverdige forhold knyttet ...og mer »

Petroleumstilsynet stenger Goliat-plattformen - Aftenposten

AftenpostenPetroleumstilsynet stenger Goliat-plattformenAftenpostenEn rekke alvorlige feil gjør at Petroleumstilsynet ikke lar Goliat-plattformen til selskapet Eni i Barentshavet produsere. Goliat har vært stengt for vedlikehold. Nå får ikke operatør Eni lov av Petroleumstilsynet (Ptil) til å starte opp produksjonen ...og mer »

Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp - E24

E24Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte oppE24Goliat-feltet får ikke starte opp etter vedlikehold. Petroleumstilsynet varsler at operatøren Eni vil få pålegg om å fikse feil før produksjonen kan startes.

FIKK VARSEL: Petroleumstilsynet har gitt. FIKK VARSEL: Petroleumstilsynet har gitt ...og mer »

Varsel om pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på Goliat - Petroleumstilsynet

Varsel om pålegg til Eni Norge etter tilsyn med el-sikkerhet på GoliatPetroleumstilsynetPetroleumstilsynet (Ptil) har gitt Eni Norge (Eni) varsel om pålegg etter tilsyn med el-sikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat FPSO. Forholdene som varselet peker på, skal være gjennomført før produksjonen på Goliat FPSO ...og mer »