Politiadvokat slått ned av tiltalt i Drammen tingrett - TV 2

TINGHUS: Drammen tingrett er en førsteinstansdomstol i Borgarting lagdømme som dekker kommunene Drammen, Hurum, Lier og Røyken i Buskerud samt Sande og Svelvik i Vestfold. Domstolen er lokalisert i Drammen tinghus på Bragernes sammen med ...