Bekreftet: Valg i Storbritannia 8. juni - E24

Mediekonsernet Schibsted økte driftsinntektene med 5 prosent i 2016 til 15,85 milliarder kroner, det kommer frem i selskapets årsrapport. Driftsresultat før avskrivning og andre poster (EBITDA) endte på 2,13 milliarder kroner, mot 2,02 milliarder i 2015.og mer »

Storfall for tidligere - E24

En gang i tiden var IBM helt i front av den teknologiske utviklingen, men tirsdag meldte selskapet om det 20. strake kvartalet med negativ inntektsutvikling. Inntektene endte på 18,16 milliarder dollar, hvilket innebærer en nedgang på tre prosent år ...og mer »

Wallenius Lines starter aksjesalget i nyfusjonert rederi - Hegnar Online

l starten av april kom meldingen om at alt var klart for fusjonen mellom Wilh. Wilhelmsen ASA og Wallroll AB. Etter utstedelsen av vederlagsaksjer er det totalt 423.104.938 utestående aksjer i det nyfusjonerte rederiet med navnet Wallenius Wilhelmsen ...og mer »

Lav prisvekst i eurosonen - E24

Den såkalte konsumprisindeksen i eurosonen steg 1,5 prosent i mars sammenlignet med samme måned året før, viser endelige tall. Dette var ventet. Den såkalte kjerneinflasjonen hadde en årlig vekst på 0,7 prosent. Den europeiske sentralbanken har et mål ...og mer »