Hovedoppslag

Slaget ved Sentralbygg 1 - Arkitektnytt;

Slaget ved Sentralbygg 1 - Arkitektnytt

ArkitektnyttSlaget ved Sentralbygg 1ArkitektnyttStudentene ved arkitektlinjen på NTNU har sett seg lei på manglende medvirkning og nedprioritering av undervisning. Nå kjemper de for å bli hørt. Fakta blåbok og gulbok. I januar 2015 ble en evaluering av arkitektutdanningen ved NTNU satt i gang.og mer »