Rundet 120.000 arbeidsledige - Altaposten

Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på 4,2 prosent, mens Bloomberg hadde estimert 4,3 prosent, ifølge Dagens Næringsliv. Norges Banks prognoser for gjennomsnittsledigheten i 2017 er nettopp ...

SSB: Arbeidsledigheten opp til 4,3 prosent - Aftenposten

Det var 120.000 arbeidsledige i februar. Det er 4,3 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fra januar, men ned 0,4 fra forrige tremånedersperiode. Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på ...

SSB: Arbeidsledigheten går ned - Nettavisen

Fra november 2016 til februar 2017 gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer, ifølge SSB. ANNONSE. Nedgangen er innenfor feilmarginen i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Justert for sesongvariasjoner ...

120 000 arbeidsledige - øker til 4,3 prosent - Dagbladet.no

Det var 120.000 arbeidsledige i februar, ifølge sesongjusterte tall fra SSB. Det tilsvarer 4,3 prosent av arbeidsstyrken, opp 0,1 prosentpoeng fra januar. Ifølge E24 hadde Nordea og Handelsbanken på forhånd ventet at ledigheten skulle ligge uendret på ...

SSB: Ledigheten faller videre - Dagens Næringsliv

Fra november til februar (gjennomsnittet av januar-mars) gikk den sesongjusterte arbeidsledigheten ned med 0,4 prosentpoeng, eller 11.000 personer, til 4,3 prosent eller 120.000 personer, ifølge SSBs arbeidskraftundersøkelse offentliggjort torsdag.