Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder - E24

Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen. Halve summen gikk til IT-bransjen.

KOM MED RAPPORT: Riksrevisor Per. KOM MED RAPPORT: Riksrevisor Per-Kristian Foss la ...og mer »

Sykehusene bruker mer penger på konsulenter - Dagens Medisin

De finner at bruken av konsulenttjenester i statlige virksomheter er omfattende, og at dette henger sammen med moderniseringen av offentlig forvaltning, i stor grad. Totalt utgjorde kjøp av konsulenttjenester i 2015 rundt 12 milliarder kroner. Helse ...og mer »

Riksrevisjonen fant mangler i statens bruk av konsulenter - Frifagbevegelse.no

Riksrevisjonen la torsdag fram sin undersøkelse av statens bruk av konsulenttjenester. Undersøkelsen viser at bruken av konsulenttjenester er omfattende, og var i 2015 på 12 milliarder kroner. Samtidig mener Riksrevisjonen at konsulenttjenestene ofte ...og mer »