Hovedoppslag

  • Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder - E24

    Staten kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder - E24;

    Statlige virksomheter kjøpte konsulenttjenester for 12 milliarder kroner i 2015, viser en rapport fra Riksrevisjonen. Halve summen gikk til IT-bransjen. <p><b>KOM MED RAPPORT</b>: Riksrevisor Per. KOM MED RAPPORT: Riksrevisor Per-Kristian Foss la ...og mer »

  • Sykehusene bruker mer penger på konsulenter - Dagens Medisin

    Sykehusene bruker mer penger på konsulenter - Dagens Medisin;

    De finner at bruken av konsulenttjenester i statlige virksomheter er omfattende, og at dette henger sammen med moderniseringen av offentlig forvaltning, i stor grad. Totalt utgjorde kjøp av konsulenttjenester i 2015 rundt 12 milliarder kroner. Helse ...og mer »