Universitetet kutter 50 stillinger - Studvest.no

FLERE MÅ VIKE. Satsing på kunnskapsklynger, økt krav om ekstern inntjening og store byggeprosjekter beskrives som bakgrunnen for kuttene fram mot 2020. ARKIVFOTO: THEA STEPHANSEN. Antallet ansatte i administrasjonen skal ned fra 450 til 400 ...