Plan podwyżki wynagrodzeń ma istotne wady - Portal Trybuny Górniczej

Zmiany przewidują m.in.,że płacona przez pracodawcę suma obciążeń dla funduszu płac wyniosłaby 25 proc., co spowodowałoby 25-30 proc. wzrost płac pracowników. Brak szczegółów dotyczących kalkulacji kosztów, podobieństwo do tzw. jednolitego ...