Äbo förbereder försäljning av 200 lägenheter - Smålandsposten

På onsdagen hade det kommunala bostadsbolaget Älmhultsbostäder, Äbo, styrelsemöte. Där behandlades den fastighetsutredning som Äbo låtit konsultföretaget Fasticon ta fram. Utredningen – som har sekretessbelagts – ska bland annat innehålla förslag ...