Snickarboa fyller 35 år - Skaraborgs Allehanda

Idag fyller Servicehuset Bagaren och dess snickeri 35 år. 1982 anställdes Lennart Strand där och fick i uppdrag att få igång verksamheten i snickeriet genom att utrusta det med nödvändiga maskiner och verktyg. En del av inventarierna tillverkades på plats.