Klartecken för längre sträcka än väntat på Norrbotniabanan - Sveriges Radio

I Trafikverkets nationella transportplan ingår sträckan Umeå-Skellefteå på Norrbotniabanan. Dessutom görs satsningar på Malmbanan och Luleå hamn. Trafikverkets nationella transportplan gäller för 2018-2029 och ska nu ut på remiss innan regeringen tar ...

Norrbotniabanegruppen: ”Förslaget visar på stor förståelse för näringslivets ... - Mynewsdesk (pressmeddelande)

Norrbotniabanegruppen: ”Förslaget visar på stor förståelse för näringslivets behov av Norrbotniabanan.” Varje dag fraktas stål motsvarande ett Eiffeltorn söderut för vidareförädling. Malmen från Norrbotten har ett brytningsvärdet på 25 miljarder som ...