Militant islamism ska kartläggas i Sverige - Svenska Dagbladet

Försvarshögskolan har fått i uppdrag att undersöka om och hur salafistisk jihadism sprids i Sverige. – Anmärkningsvärt att det inte studerats tidigare, säger terrorforskare Magnus Ranstorp som ska leda projektet. Av Malin Jansson. 11 min. Spara artikel ...

Forskare ska granska svenska islamister | Norra Skåne - Norra Skåne (pressmeddelande) (Registrering) (blogg)

Sverige Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett i uppdrag åt två forskningsprojekt att bland annat undersöka hur radikala islamister sprider sitt ...