Nordkalk överklagar domen för dödsolyckan i Luleå - Svenska YLE

Nordkalk meddelar att företaget överklagar tingsrättens dom angående arbetsplatsolyckan vid Nordkalks anläggning i Luleå den 1 november 2011. Tingsrätten gav sin dom för tre veckor sedan. Olyckan inträffade 2011 på SSAB:s område då några anställda ...mer »

Nordkalk överklagar uppmärksammad dom - Dagens Nyheter

Nordkalk överklagar domen mot företaget efter den uppmärksammade olyckan i Luleå 2011, där en ung man dog och en annan brännskadades mycket svårt. Skriv ut. Rätta artikel. Spara artikel. I tingsrätten dömdes Nordkalk till företagsböter, och även den ...mer »

Nordkalk överklagar dom - ATL - Lantbrukets affärstidning

De skadade männen var anställda av andra bolag än Nordkalk AB men tingsrätten fann att Nordkalk AB i sin roll som inhyrare av arbetskraft och som det bolag som hade rådighet över arbetsstället hade arbetsmiljöansvaret för arbetstagarna vid tidpunkten ...mer »

Pappan till den omkomne kritiserar överklagandet - Arbetarskydd

NORDKALKSDOMEN. Lars Erik Löfroth, pappa till den omkomne Johan Löfroth, har reagerat starkt på Nordkalks överklagandet: – Det är klart det känns skamligt och som ett hån mot oss anhöriga, säger han till NSD. Företaget Nordkalk AB och dåvarande ...mer »