Nu kartläggs mängden mikroplaster i Vättern - Sveriges Radio

Högst halter mikroplats har hittats i södra Vättern, i norr är de lägre. Foto: Maria Turdén/Sveriges Radio. Efter att forskare vid Vätternvårdsförbundet hittat lika höga halter av mikroplaster i Vättern, som i större hav inleds nu en studie i större ...

Undersökning av mikroplaster i Vättern och Munksjön - jp.se

Jönköping Tidigare undersökningar visar på höga halter av mikroplaster och mikroskräp i Vättern. Nu görs för första gången en gemensam kontroll i landets största sjöar. Publicerad 31 maj 2017 11:46. Den förra undersökningen av mikroplaster och ...

Kartlägger mikroplaster i Vänern och Vättern - Sveriges Radio

Under denna och nästa vecka letar länsstyrelsen efter mikroplaster och mikroskräp i Vänern och Vättern. Syftet är att ta reda på hur höga halter av mikroskräp som finns i sjöarna och om det är ett miljöproblem. – Det här är första gången som mikroskräp ...

Letar plast i Vänern - Lidköpingsnytt.nu

vanern_maj_10 – Nu undersöker vi halterna av mikroplaster och mikroskräp i Sveriges fyra största sjöar. Alltså Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Mikroplast är nämligen inget unikt problem för haven. Det kan finnas lika mycket, om inte mer, i våra ...