Huvudnyheter

Nytt nät för blåljus kostar miljarder - Sveriges Radio;

Nytt nät för blåljus kostar miljarder - Sveriges Radio

Sveriges RadioNytt nät för blåljus kostar miljarderSveriges RadioRegeringen vill ha ett nytt blåljusnät för polisen, räddningstjänsten och försvaret. Men det finns starka invändningar. Konkurrensverket pekar på ekonomisk osäkerhet. På Konkurrensverket säger chefen för analysavdelningen, Johan Hedelin, att det finns ...mer »