Vattenbristen väntas bli ännu större - Sveriges Radio

Vattenbristen kan öka i sommar på flera håll. I exempelvis Jönköpings län planeras för första gången för att köra vattentransporter i större skala. Många Länsstyrelser ser nu till att planera inför sommaren eftersom grundvattnet väntas sjunka ...