Demokratizem in ženstvo – daljnosežen zapis Alojzije Štebijeve - RTV Slovenija

Alojzija Štebi je bila med drugim predsednica Alianse ženskih gibanj in urednica glasila Ženski pokret. V svojih prizadevanjih je imela močno oporo v Angeli Vode, Minki Govekar in Cirili Štebi Pleško. Foto: Wikipedia ...