Autizmus nemusí znivočiť život, Slovensko intervencie nezvláda - SME.sk

Ak poruchu včas podchytia, deti sa často vedia začleniť do spoločnosti. Na Slovensku chýbajú informácie, odborníci aj záchytná sieť. 31. mar 2017 o 12:58 Matúš Ritomský. Ilustračná fotografia.(Zdroj: Pixabay/cc/DyaronV). Písmo:A-|A+029. Autor je umelec ...

Na Slovensku chýba včasná diagnostika a intervencia autizmu - SME.sk

Autizmus, odborne Porucha autistického spektra, je pomenovanie pre vývinovú poruchu, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet, nadväzujú vzťahy a komunikujú. Tento pojem sa v poslednom čase spomína najmä v súvislosti s dvoma ...