Ak Slováci spáchajú delikt v Portugalsku, oznam o pokute dostanú do schránok. - Denník N

Na základe smernice sa prepájajú evidencie vozidiel v jednotlivých členských štátoch EÚ, aby v nich bolo možné vyhľadávať základné údaje o držiteľovi vozidla, ktorý spáchal v cudzine dopravný priestupok, napríklad prekročenie rýchlosti. V informačnom ...