Košická tepláreň môže vďaka modernizácii električkových tratí (MET) robiť aj na horúcovodoch - Košice.sk

Z dôvodu minimalizovania negatívnych dopadov na každodenný život obyvateľov mesta, konzultuje košická tepláreň (TEKO, a. s.) v rámci modernizácie električkových tratí (MET) s mestom Košice všetky svoje aktivity na území Košíc. Pri stavebných prácach ...