அனைத்து தேர்தல்களிலும் ஒப்புகைச் சீட்டு முறையை ... - Polimer News

நாட்டில் இனி நடைபெறும் நாடாளுமன்ற, சட்டமன்றத் தேர்தல்களில், யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்று அறிந்து கொள்ளும், வாக்கு ஒப்புகைச் சீட்டு வழங்கப்படுமென இந்திய தேர்தல் ...

அனைத்து தேர்தல்களிலும் இனி வாக்கு ஒப்புகைச்சீட்டு முறை ... - தினமணி

மக்களவை, மாநில சட்டப் பேரவைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் நடைபெறும் அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் வாக்கு ஒப்புகைச்சீட்டு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் ...

யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்ய ஒப்புகைச்சீட்டு ... - Polimer News

இனி நடக்கும் அனைத்துத் தேர்தல்களிலும், யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் ஒப்புகைச்சீட்டு வழங்கும் விவிபாட் ((VVPAT)) கருவி பயன்படுத்தப்படும் என்று தேர்தல் ...

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் விவிபிஏடி இயந்திரங்கள் ... - தினத் தந்தி

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்யும் விவிபிஏடி இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. செப்டம்பர் 28, 2017, 08:28 PM. காந்திநகர்,.