ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தம் மூலம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம் ... - தினகரன்

மும்பை: அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்தத்தின் மூலம் தீர்வுகாண முடியும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி கூறியிருக்கிறார். மும்பையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்.