ஒரு லட்சம் மணல் லாரிகள் வேலையின்றி நிறுத்தம்: குவாரிகளைத் ... - தினமணி

தமிழகத்தில் அனைத்து மணல் குவாரிகளும் மூடப்பட்டு விட்டதால் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மணல் லாரிகள் வேலை இல்லாமல் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மூடப்பட்ட ...