முக்கிய செய்திகள்

செல்லாத நோட்டு அறிவிப்பால் வாராக் கடன்கள் செம வசூல் - வெப்துனியா;

செல்லாத நோட்டு அறிவிப்பால் வாராக் கடன்கள் செம வசூல் - வெப்துனியா

வெப்துனியாசெல்லாத நோட்டு அறிவிப்பால் வாராக் கடன்கள் செம வசூல்வெப்துனியாபழைய 500 மற்றும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று பிரதமரின் மோடியின் அறிவிப்பிற்கு பிறகு வங்கிகளில் செலுத்த வேண்டிய வாராக் கடன்களை செலுத்தி வருவதாக வங்கி ...மேலும் பல »