மு.க.ஸ்டாலினால் அ.தி.மு.க. அரசை அசைக்க முடியாது: செல்லூர் ... - மாலை மலர்

மு.க.ஸ்டாலினால் தமிழக அரசை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ மதுரையில் பேசியுள்ளார். மு.க.ஸ்டாலினால் அ.தி.மு.க. அரசை அசைக்க முடியாது. மு.க.