போக்குவரத்து நெரிசல் சத்தம் ஆண்களுக்கு மலட்டுதன்மை ... - மாலை மலர்

இரவு நேரத்தில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் சத்தம் ஆண்களுக்கு மலட்டு தன்மை ஏற்படுத்தும் என ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. போக்குவரத்து நெரிசல் சத்தம் ...

அளவுக்கு அதிகமான இரைச்சலில் வசிப்போருக்கு அதிகரிக்கும் ஆண் ... - தினமணி

சியோல்: அதிக அளவு இரைச்சல் நிரம்பிய பிராந்தியத்தில் தொடர்ந்து வசிக்க நேருவோருக்கு ஆண் மலட்டுத்தன்மை அதிகரிக்கிறது என்று ஒரு ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. தென் ...