போராட்டத்துக்கு பிரிவினைவாதிகள் அழைப்பு: ஸ்ரீநகரில் ... - தி இந்து

ஸ்ரீநகரில் பிரிவினைவாதிகள் போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதால், வெள்ளிக்கிழமை அன்று நகரின் சில பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. அமெரிக்கா சில ...