மூளைச்சாவு அடைந்த இளைஞரின் இதயம் தானம்! - நியூஸ்7 தமிழ்

மதுரையில் மூளைச்சாவு அடைந்த மாணவரின் இதயம் விமானம் மூலம் சென்னை கொண்டுவரப்பட்டு 19 வயது இளைஞருக்கு பொறுத்தப்பட்டது. மதுரையைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர் தமிழ் ...