7வது ஊதியக் குழு பரிந்துரை ஆய்வுக் குழுவுக்கு கால அவகாசம் ... - தினமணி

சென்னை: 7வது ஊதியக் குழு பரிந்துரையை செயல்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்ய அமைக்கப்பட்ட குழுவுக்கு மேலும் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்களுக்கு ...

7வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 3 மாதம் அவகாசம் ... - தினகரன்

சென்னை: 7வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை செயல்படுத்தும் குழுவிற்கு தமிழக அரசு கால அவகாசம் வழங்கியுள்ளது. பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 3 மாதம் கால அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு ...

7-வது ஊதியக்குழு பரிந்துரைக்காக அமைக்கப்பட்ட அலுவலர் ... - தி இந்து

தமிழக அரசுப் பணியாளர்களுக்கு 7-வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை களை செயல்படுத்த அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பணிக்காலம் மேலும் 3 மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு ...