ஏழைகளுக்கு உதவும் உள்ளத்தில் இறைவன் குடியிருப்பான் ... - தினமணி

ஏழைகளுக்கு உதவுபவரின் உள்ளத்தில் இறைவன் குடியிருப்பார் என சுவாமி யதாத்மானந்தர் கூறினார். மொடக்குறிச்சியை அடுத்த வெள்ளோட்டாம்பரப்பு ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோயில் ...