ரூ. 5.5 லட்சம் கோடியில் முக்கிய நதிகளை இணைக்க மோடி அரசு ... - விகடன்

நாட்டின் முக்கிய நதிகளை இணைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், ஆய்வுப் பணிகளை இந்த மாத இறுதியில் தொடங்க உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. நதி நீர் இணைப்பு. 'இந்தியா ...