ரெயிலை தவறான பாதையில் கொடி அசைத்து அனுப்பிய ஸ்டேசன் ... - தினத் தந்தி

உத்தரபிரதேசத்தில் ரெயிலை தவறான பாதையில் கொடி அசைத்து அனுப்பிய ஸ்டேசன் மாஸ்டர் வி.எஸ்.பாண்டே சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். செப்டம்பர் 01, 2017, 04:12 PM. க்னோ,.

ரெயில்வேயின் அலட்சியம்: வழிமாறிய ரெயில் - ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ... - மாலை மலர்

வழித்தடம் மாறியதால் பதறிய பயணிகள் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலை நிறுத்தி மீண்டும் சரியான பாதைக்கு செலுத்த வைத்தனர். இதையடுத்து, வழித்தடம் மாற காரணமான ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ...